menu
poklici prihodnosti
Brezplačno testiranje osebnih vrednot in predstavitev Nevro-lingvističnega programiranja za študente EVRO PF prestavljeno na 2.12.2013
Brezplačno testiranje osebnih vrednot in predstavitev Nevro-lingvističnega programiranja za študente EVRO PF

V ponedelejek, dne 2.12.2013 ob 14:00h, bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Eda Center) potekalo za študente brezplačno psiho-diagnostično testiranje osebnih vrednot, ki omogoča vpogled v temeljna spoznanja o človekovi osebnosti in motivaciji. Udeleženci spoznajo pomembnost lastnih osebnih vrednot, ki se testirajo s pomočjo psiho-diagnostičnega pripomočka LOV (lestvica osebnih vrednot), ki omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo tako mladostnikov kot odraslih. Ljudje presojajo 24 vrednot kot življenjska vodila, tj. tiste idealizirane cilje h katerim je v življenju brezpogojno vredno težiti in v doseganje katerih je vredno vlagati energijo.

Prav tako bomo predstavili Nevro - lingvistično programiranje (NLP), to je zbirka orodij in metod, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše življenje in delo in je v svetu ena izmed najbolj priznanih metod za osebnostno rast. NLP se lahko uporablja na številnih področjih: v znanosti, medicini, šolstvu, športu, skratka na vseh področjih, kjer želimo povečati naš potencial. Posamezniki lahko spoznajo več o tem, kako lahko z uporabo znanj NLP - ja izboljšajo komunikacijo, samozavest, učenje, izboljšajo oz. spremenijo občutke, prepričanja, spremenijo navade, izboljšajo strategije, premagajo strahove itd..
Prijave na individualna testiranja po Hollandovem modelu Izbire poklicne poti, testiranje vrednot in svetovanja s pomočjo NLPJa zbiramo na mail teja.valencic@virs-primorske.si.

Lepo vabljeni!

Testiranje izvaja mag. Teja Valenčič, vodja projektov VIRS Primorske, praktik Hollandovega modela izbire poklicne poti, licencirani praktik NLP, praktik testiranja osebnih vrednot< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG