menu
poklici prihodnosti
Nov št. program DIZAJN INŽENIRING v št. letu 2013/14 na Goriškem
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Dizajn inženiring

Stekel je postopek akreditacije interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Dizajn inženiring, ki se bo predvidoma začel izvajati z novim študijskim letom 2013-2014. Nov študijski program Vam med drugim predstavljamo tudi na FB povezavi.

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program I. in II. Stopnje,
Trajanje: 3+(2) let, obseg: 180+(210) ECTS.

Študijski program zapolnjuje vrzel med dvema pomembnima področjema - strojništvom in industrijskim oblikovanjem ter omogoča pridobivanje konkurenčnih znanj, kot jih poznajo v razvitih državah. Prav Univerza v Ljubljani z obema članicama, UL FS in ALUO, zagotavlja z vrhunskimi, mednarodno uveljavljenimi učitelji tisto osnovno znanje in oblikovalsko kreativnost, ki jo območje regije Slovenije, Istre, dela Italije in Avstrije potrebuje za nadaljnji razvoj.

V programu vključujemo razvoj kreativnosti v delu oblikovalskega ustvarjanja v povezavi z osvojenimi tehničnimi znanji, ki so pomembna zato, da bi lahko profil bodočega inženirja dizajn inženiringa izvedel celoten postopek razvoja do celovitega prototipa.

Predloženi program vključuje temeljna znanja o razvoju izdelkov v virtualnem svetu, inženirskega pojmovanja razvoja izdelkov, raziskav na področju razvoja izdelkov, predstavitvenih tehnik, razumevanja eko-, socio- in kulturo- loškega oziroma v celovitem razumevanju trajnostnega razvoja izdelkov potrebnih za človekovo dejavnost v okolju, kjer živi.

S celovitim pristopom in zaključevanju študija na drugi stopnji bomo diplomantu zagotovili dobro osnovno izobrazbo s področja strojništva in razvili inovativno kreativnost na področju oblikovalskega izražanja z vsemi postmodernimi in postindustrijskimi tehnikami. Na ta način bomo zagotovili dovolj uporabnega znanja na izbranem strokovnem področju, ki bo diplomantu programa omogočilo sposobnost hitrega kreativnega vključevanja v razvojno, projektno in organizacijsko delo v gospodarstvu.

Temeljni cilj dodiplomskega interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa je usposobitev strokovnjaka, ki bo sposoben učinkovito, tvorno in kreativno reševati kompleksne razvojne probleme in naloge s področja dizajn inženiringa.

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik Interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring so opravljene vse študijske obveznosti iz 1.letnika in obveznosti iz 2.letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Predmetno specifične kompetence in usposobljenost diplomiranega inženirja po dokončanem Interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje DIZAJN INŽENIRING so predvsem:

Sposobnost za nadgrajevanje in uporabo temeljnih inženirskih znanj s subtilnim vključevanjem kreativnih vsebin industrijskega oblikovanja za moderno trajnostno razvojno razumevanje industrijskih izdelkov,

Obvladovanje temeljnih teoretičnih kakor tudi aplikativnih znanj, ki so bistvena za obvladovanje celovitega razvoja izdelka, ki združuje inženirska znanja in kreativne vsebine uporabne umetnosti,

Široka usposobljenost na področju dizajn inženiringa, ki omogoča nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu,

Sposobnost razumevanja fizikalnega, matematičnega in numeričnega modeliranja problemov z razvito sposobnostjo kreativnega oblikovanja industrijskega izdelka,

Sposobnost samostojnega pridobivanja novih znanj in veščin pomembnih za dizajn inženiring,

Na osnovi analize in sinteze razvita sposobnost iskanja optimalnejših rešitev.

Študij bo predvidoma potekal v prostorih Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi.

Zaposlitev

Predmetnik

Pogoji za vpis v program

< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG