menu
poklici prihodnosti
Aktivnosti kariernega centra
Aktivnosti kariernega centra za potrebe študentov VIRSa Primorske

VIRS Primorske je že maja lani pričel z izvajanjem določenih aktivnosti kariernega svetovanja, ki jih namerava letos nadgraditi in jih študentom programov VIRS Primorske še naprej ponujati brezplačno.

Aktivnosti, ki jih VIRS Primorske že izvaja:

-     Brezplačne individualne delavnice Nevro-lingvističnega programiranja (NLP) za študente programov VIRSa Primorske in študente drugih programov. Po velikemu zanimanju, udeležbi ter uspešno izvedenih predstavitvah brezplačnih delavnic NLPja v mesecu maju 2010 in jeseni 2011, VIRS Primorske študentom ponuja seznanitev s praktičnimi individualnimi vajami NLPja, ki lahko študentom pomagajo tako pri študiju kot v življenju nasploh.
-     Na brezplačni srečanjih se študenti lahko seznanjajo z najnovejšimi znanji iz področja Nevro-lingvističnega programiranja (NLP) ter praktičnimi vajami.

Nevro - lingvistično programiranje (NLP) je zbirka orodij in metod, ki nam pomagajo, da izboljšamo naše življenje in delo. Nevro-lingvistično programiranje (NLP) je v svetu ena izmed najbolj priznanih metod za osebnostno rast. NLP se lahko uporablja na številnih področjih: v znanosti, medicini, šolstvu, športu, skratka na vseh področjih, kjer želimo povečati naš potencial.

Na brezplačnih individualnih delavnicah lahko študenti spoznajo več o tem, kako lahko z uporabo znanj NLP - ja izboljšajo komunikacijo, samozavest, učenje, izboljšajo oz. spremenijo občutke, prepričanja, spremenijo navade, izboljšajo strategije, premagajo strahove itd..

Na individualnih srečanjih lahko študenti s pomočjo praktičnih vaj povečajo svoj potencial in s tem izboljšajo življenje.

-     Brezplačno psihodiagnostično testiranje po Hollandovem modelu Iskanje poklicne poti, ki omogoča prepoznanje osebnostnega tipa ter skladnost poklicnih želja ter študijske usmeritve z posameznikovimi interesi, dejavnostmi, zmožnostmi, oceno samega sebe ipd. To je novost ponudbe VIRSa Primorske, ki bo en dan v tednu opravljal te aktivnosti brezplačno, s tem se bo testiralo tudi zanimanje pri študentih. Začetek svetovanj bo predvidoma torek ali sreda konec meseca  februarja.
-     informacije o študijskih programih VIRSa Primorske in Univerze v Novi Gorici  
-     priprava in pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve (ob pomoči Zavoda za zaposlovanje)
-     povezovanje univerzitetnega okolje z delodajalci;
-     zbiranje in posredovanje informacij o prostih delovnih mestih

V nadaljevanju pa tudi karierno svetovanje:Študentje bodo preko Kariernega centra (znotraj VIRS Primorske) lahko: pridobili informacije o pripravi kariernega načrta in učinkovitega ter referenčnega življenjepisa, spoznali kaj je najpomembnejše, ko se pripravljajo na zaposlitveni razgovor pri delodajalcu, modernejše organizirali svoje karierno mreženje ter planirali svojo poklicno in strokovno kariero (svetovanje za izbiro študija, svetovanje ob prehodu v zaposlitev, svetovanje za pripravo kariernega načrta, pregled motivacijskih pisem in CVjev). VIRS Primorske bo organiziral brezplačne delavnice in druga izobraževanja za pridobitev zaposlitvenih in drugih mehkih veščin in kompetenc za lažji vstop na trg delovne sile

Delodajalci bodo preko kariernega centra lahko:

spoznali kompleksnost strokovnega in kompetenčnega profila predvsem bodočih diplomantov programov VIRSa Primorske in se povezovali z našimi študenti in diplomanti. Delodajalce vabimo, da se predstavijo našim študentom študijskih smeri, ki jih zanimajo, objavijo prosta delovna in študentska mesta, razpišejo prakso, štipendije, sodelujejo s fakultetami/akademijami pri razpisovanju tem seminarskih, projektnih, diplomskih, magistrskih nalog ali doktorskih disertacij. Študentom lahko razkažejo delovni proces in tako privabijo najboljše kadre, ki bodo pomagali krojiti uspeh lastne organizacije.
-     VIRS Primorske bo nudil pomoč pri organizaciji predstavitev delodajalcev in obiskov v delovna okolja
-     v prihodnje naj bi karierni center omogočal povezovanje tudi z italijanskim trgom delovne sile

Določene storitve predvidevamo, da bodo dokončno zaživele v drugi polovici leta 2012.
< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG