menu
poklici prihodnosti
SPOROČILO ZA JAVNOST iz srečanja Konzorcija za razvoj univerzitetnega pola Gorice in VIRSa Primorske, katerega  namenen je bil določitev prednosti nadaljnega skupnega sodelovanja
SPOROČILO ZA JAVNOST iz srečanja Konzorcija za razvoj univerzitetnega pola Gorice in VIRSa Primorske, katerega  namenen je bil določitev prednosti nadaljnega skupnega sodelovanja

V petek, dne 3.12.2010 smo se v prostorih Konzorcija za razvoj univerzitetnega pola Gorica srečali predstavniki VIRSA Primorske, direktor mag. Uroš Saksida, vodja projektov Teja Valenčič, ter novi predsednik konzorcija g. Radolfo Žiberna s sodelavko Carmen Ferarra. Na prvem spoznavnem sestanku z novim vodstvom konzorcija smo analizirali aktivnosti in rezultate dosedanjega sodelovanja in določili prednostne naloge ter nadaljne aktivnosti v smeri povezovanja obeh visokošolskih “čezmejnih” prostorov.

Med srečanjem smo ugotavljali, da ima VIRS Primorske, ki so ga pred sedmimi leti ustanovili Mesta občina Nova Gorica, občina Šempter-Vrtojba, Gospodarska zbornica OZ za Severno Primorsko ter sedemnajstih večjih podjetih Goriške regije podobne pristojnosti kot Konzorcij za razvoj univerzitetnega pola v Gorici; to je med drugim vzpostavljanje logističnih in organizacijskih pogojev za razvoj visokošolskih programov ter promocija in povezovanje študentskega prostora regije.

Obe instituciji beležimo podobno število študentov na obeh straneh meje, to je 2500 študentov na vsaki strani, skupno že kritično maso 5000 študentov, vpisanih na različne visokošolske programe univerz, dislociranih enot in samostojnih visokošolskih zavodov. Na podlagi teh dejstev in upoštevajoč geopolitično lego obeh mest Gorice in Nove Gorice so naše nadaljne aktivnosti usmerjene v ustanavljanje območja eurocampusa, ki v luči vse večjega nadnacionalnega regionalnega povezovanja lahko ponuja razvejano izobraževalno ponudbo programov različnih visokošolskih ustanov. Ta amciozni projekt lahko predstavlja pomembno osnovo za iskanje skupnih evropskih finančnih sredstev tudi znotraj ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).  

Prav tako smo se predstavniki obeh ustanov strinjali z idejo oživitve sodelovanja in koordinacijo univerzitetnih združenj študentov tako na področju študentskega zabavnega življenja kot tudi kulturnega in športnega druženja. V omenjenih točkah čezmejnega sodelovanja vidimo priložnost brisanja meja ter s tem preseganja ovir, ki jih je nekoč predstavljala meja, ter večjo povezanost in koriščenje skupnih sinergijskih učinkov povezovanja.

Ena prvih aktivnosti nadaljnje skupne promocije teritorija bo ažuriranje spletne strani eurocampus v treh jezikih z novi vsebinami na področju izobraževalne in raziskovalno-podporne ponudbe ter ponudbe nastanitvenih kapacitet za študente na skupnem čezmejnem visokošolskem prostoru.


Pripravila:
Teja Valenčič
vodja projektov
VIRS Primorske


Foto: Žiberna, Saksida, Valenčič, Ferarra


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG