menu
poklici prihodnosti
Diplomirale prve diplomantke Visoke šole za zdravstvo Izola v Novi Gorici
Diplomirale prve diplomantke Visoke šole za zdravstvo Izola v Novi GoriciDne 11.9.2009 sta na Visoki šoli za zdravstvo Izola diplomirali prvi študentki dislocirane enote študija v Novi Gorici, ki je s pomočjo VIRSA Primorske pričela s svojim delovanjem na Goriškem že v št. letu 2006/2007. Letos se je v študij vpisla že 4. generacija študentov, ki predavanja obiskuje v sodobno opremljenih učilnicah Biotehnične šole v Šempetru pri Gorici, kabinetene vaje v bolnišnici, klinične vaje pa v številnih učnih bazah na Goriškem.

VIRS Primorske ob slavnostnem dogodku izraža zadovoljstvo nad uspešno vzpostavitvijo študija, ki ob izjemi podpori zdravstvenih istitucij v regiji ter pristojnimi institucijami v Ljubljani, trudu tako bolnišnice kot zdajšnje Biotehnične šole, kaže dobre rezultate delovanja in s tem nenazadnje vsestransko doprinaša svojo pozitivno vrednost k lokalnemu in širšemu okolju.

Za Visoko šolo je bistvena kvaliteta izvajanja programa in množičnost študija Zdravstvene nege na eni lokaciji, kar skušamo vsi podporniki skupaj doseči: porazdelitev študija na manjše skupine ter dodatno pedagoško osebje ob že usposobljenih visoko strokovnih predavateljih je način, da se ohrani kvaliteta študija ob dodatnem vpisu. Za doseganje tega cilja VIRS Primorske v letošnjem letu pomaga pri vzpostavitvi dodatnih študijkih prostorov ob bolnišnici, ki bodo še dodatno prispevali k večji kvaliteti študija.< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG