menu
poklici prihodnosti
Objava prostega delovnega mesta - direktor
Nova Gorica, 21.8.2009

Objava DM na zavodu dne 21.8.2009

Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica


Razpisano delovno mesto:

DIREKTOR – M/Ž,
vodenje visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 48 mesecev, možnost zaposlitve tudi za krajši delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

-     univerzitetna izobrazba,
-     vodstvene in organizacijske sposobnosti,
-     zelo dobro znanje angleškega jezika (razumevanje, govorjenje,pisanje),
-     predloži vizijo zavoda za mandatno obdobje,
-     pet let delovnih izkušenj.

Rok za prijavo:
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v petnajstih dneh po objavi (oddano po pošti), na naslov:

Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, Trg E. Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
s pripisom »Prijava »Direktor«.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.


Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Teja Valenčič
Telefon: 05 / 3330920, gsm: 031 760 110
Mail: teja.valencic@virs-primorske.si


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG