menu
poklici prihodnosti
Slovesni podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri vzpostvitvi in izvajanju rednega vis. študija Multimedijske komunikacije
Nova Gorica, 13.3.2007


V Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica je v torek, 13.3.2007 ob 15.30 uri potekal slavnostni podpis Sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi in izvajanju rednega visokošolskega strokvnega študija Multimedijskih komunikacij v Novi Gorici.

Sporazum so podpisali prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani, gospa Darinka Kozinc, podžupanja Mestne občine Nova Gorica, mag. Niko Trošt, predsednik uprave družbe HIT, d. d., gospod Dragan Valenčič, župan občine Šempeter Vrtojba ter mag. Uroš Saksida, direktor Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica. Kot gost se je podpisa udeležil tudi namestnik ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, gospod Primož Pristovšek, v.d. direktorja Direktorata za visoko šolstvo ter dekan Fakulete za elektrotehniko gospod Tomaž Slivnik.

V šolskem letu 2007/08 Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  na dislocirani enoti v Novi Gorici uvaja nov visokošolski strokovni študijski program MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE. Z uvedbo programa, ki je v celoti usklajen s smernicami bolonjske prenove Fakulteta zapolnjuje izobrazbeno vrzel v Sloveniji na področju razvoja in izvedbe multimedijskih sistemov in storitev.

Program Multimedijske komunikacije predstavlja interdisciplinarno integracijo tehnoloških, oblikovalskih in organizacijskih področij in vključuje znanja o multimedijskih tehnologijah, telekomunikacijah, oblikovanju, avdio/video produkciji ter osnovna vodstvena znanja. V omejenem obsegu se bodo slušatelji seznanili tudi z osnovami intelektualne lastnine, poslovne etike, teorije in prakse komuniciranja, trženja, psihologije s poudarkom na psihologiji komuniciranja ter seveda z izražanjem v tujih jezikih. Navedena znanja je smiselno integrirati v enoten program, ki slušatelju po opravljenem študiju daje celostno paleto znanj, potrebnih za samostojno ali skupinsko izvedbo visokotehnoloških in zahtevnih nalog na področju multimedijskih komunikacij.

Program Multimedijske komunikacije pokriva potrebe po obvladovanju multimedijskih tehnologij na različnih področjih, kot so televizija, radio, splet, oblikovanje grafičnih in multimedijskih materialov, oglaševanje, uporaba specializiranih programskih paketov, obdelava zvoka in videa ter interaktivne komunikacijske storitve. Ob zlivanju navedenih področij v smeri internetne paradigme, ki smo ji danes priča, je razumljiva tudi potreba po interdisciplinarnih znanjih, ki omogočajo razumevanje pojavov ter zmožnost sodelovanja pri nadaljnji konvergenci današnjih medijev k vseobsegajoči univerzalni globalni informacijski infrastrukturi. Pri tem se bodo študentje seznanjali z znanstvenimi in aplikativnimi načini dela, pridobili bodo natančnost, poslovnost in korektnost, prav tako pa se bodo navajali na etičnost, moralnost in korektnost uporabe multimedijskih tehnologij pri komuniciranju in širjenju multimedijskih storitev med ponudnike in njihove uporabnike.

Kadri z diplomo iz Multimedijskih komunikacij se bodo zaposlovali v medijskih hišah, sistemih informiranja, kabelskih distribucijskih sistemih, pri ponudnikih multimedijskih in teleinformacijskih storitev, oglaševalskih agencijah, izvajalcih elektronskega varovanja, pri ponudnikih zabavnih ter izobraževalnih storitev,  itd.  Sposobni bodo reševati tehnološke probleme oblikovalskih, scenskih, avdiovizualnih informacijskih projektov in realizirati multimedijske aplikacije z aktualnimi razvojnimi orodji in multimedijskimi sistemi. Med študijem se bodo usposobili za delo z aktualnimi programskimi orodji, kar jim bo po zaključenem visokem strokovnem študiju zagotavljalo izrazito konkurenčne zaposlitvene možnosti.

Študijski program Multimedijske komunikacije bo Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2007-2008 začela izvajati v akreditirani dislocirani enoti Primorskega tehnološkega parka, Mednarodni prehod 6, Vrtojba.


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG