menu
poklici prihodnosti
Tiskovna konferenca s predstvitvijo programov VIRSa Primorske
 

V sredo, dne 17.1.2007 ob 9.00 uri, je v prostorih sejne sobe Gospodarske zbornice Območne zbornice za severno Primorsko v Novi Gorici potekala tiskovna konferenca na kateri so predstavniki fakultet predstavili nove dodiplomske in podiplomske visokošolske programe v šolskem letu 2007-08 v Novi Gorici.
Direktor mag. Uroš saksida je podal  pregled visokošolskih programov, ki se v regiji že izvajajo ter predstavil programe, ki se bodo v regiji izvajali v naslednjih št. letih. Programi in fakultete, ki jih je VIRS podprl ter organiziral njihovo izvajanje v regiji so naslednji:

a) visokošolski strokovni program Strojništva Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (izredni, od oktobra 2007 predvidoma še v Tolminu),
b) visokošolski strokovni program Zdravstvena nega Visoke šole za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem (redni),
c) visokošolski strokovni program Multimedijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (nov, redni, izvajanje le v Novi Gorici),
d) specialistični program Preprečevanje škode povezane z uživanjem drog Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani (nov, podiplomski),
e) Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
- pravo (redni, koncesioniran)
- pravo (podiplomski)
- pravo in management nepremičnin (podiplomski)*
f) Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,
- uporabno družboslovje (redni, koncesioniran)
- psihoterapija (izredni*, nato redni + podiplomski)
- medkulturni management (podiplomski)
- informatika v sodobni družbi *(redni)
g) novi programi v pripravi (Ruralno socialno delo in Socialno delo v izrednih razmerah, interdisciplinarni program s področja strojništva)

* - se v postopku akreditacije

Direktor VIRSA mag. Saksida je tako poudaril, da je se je od pričetka delovanja VIRSa Primorske pred dvema letoma pa do danes na Goriškem oblikovalo 11 novih visokošolskih programov na prvi in drugi stopnji, in sicer v štirih dislociranih enotah državnih univerz ter dveh samostojnih visokošolskih zavodih. Vsi ti programi ponujajo znanja, ki bodo bistveno prispevala k hitrejšemu razvoju tako gospodarstva kot tudi drugih institucij v regiji v časih zaostrene konkurence na globalnem trgu. Večanje kritične mase tako študentov kot raziskovalcev in profesorjev pa prinaša v naš prostor tudi nove kvalitete, ki pomenijo med drugim tudi nove priložnosti in možnosti tako za razvoj posameznika kot tudi celotne družbe.

Predstavitve programov so se aktivno udeležili tudi dekan Evropske pravne fakultete v Novi Gorici prof. dr. Miha Pogačnik, dekan Fakultete za uporabne družbene študije doc. dr. Borut Rončevič, vodja Laboratorija za digitalno obdelavo signalov, slik in videa na Fakulteti za elektrotehniko prof. dr. Jurij Tasič ter dekanja Visoke šole za zdravstvo Izola, doc. dr. Nadja Plazar.
< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG