menu
poklici prihodnosti
Vzpostavitev in pričetek delovanja dislocirane enote Visoke šole za zdravstvo Izola v Novi Gorici
V ponedeljek 2. 10. 2006 je v prostorih Območne obrtne zbornice v Novi Gorici potekalo srečanje ob vzpostavitvi in pričetku delovanja dislocirane enote Visoke šole za zdravstvo Izola, Univerze na Primorskem.

Zdravstvena oskrba na Goriškem se srečuje s kroničnim in za kvaliteto opravljanja storitev že kar kritičnim pomanjkanjem diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov. VIRS Primorske si je zato zadal za cilj, da se v regiji v sodelovanju z VŠZI vzpostavi redni visokošolski strokovni program Zdravstvene nege, ki bo s svojim programom pričel že v št. letu 2006/2007.

Predavanja bodo potekala v sodobno opremljenih učilnicah Srednje poklicne in tehniško kmetijsko živilske šole v Šempetru pri Gorici, kabinetene vaje v bolnišnici, klinične vaje pa v številnih učnih bazah na Goriškem.

Direktor VIRSa mag. Saksida Uroš je na srečanju poudaril, da so bile priprave za vzpostavitev te enote zelo zahtevne, terjale so ogromno energije, vztrajnosti in časa tako Visoke šole kot tudi VIRSa. Pisma podpore za ustanovitev te šole, ki jih VIRS prejel od vseh zdravstvenih zavodov v regiji ter od pristojnih institucij v Ljubljani, so očitno prepričale tudi ministra za visoko šolstvo ter ministra za zdravje k podprtju oblikovanja tega programa na Goriškem. Direktor mag. Saksida je izpostavil tudi izredno naklonjenost in pomoč pri izvedbi tega projekta s strani predstavnikov bolnišnice, predvsem direktorja g. Žiberne in strokovnega direktorja g. Sinigoja ter njihovih sodelavcev. Prav tako se je pri reševanju perečega problema reševanja prostorske stiske zahvalil direktorju Srednješolskega centra Nova Gorica g. Bratina ter ravnateljici Srednje poklicne in strokovne šole ga. Simončič Novak, ki sta storila vse, da je VIRS pridobili maksimalno kvalitetne prostore za predavanja in vaje.

Posebej je direktor Saksida  izpostavil prizadevanja vsega osebja Visoke šole za zdravstvo iz Izole. Oblikovanje enote šole v Novi Gorici, ki izvaja program na enakem nivoju kot v Izoli je namreč zelo velik zalogaj, sploh ker je Zdravstvena nega program, ki zahteva ogromno praktičnega in laboratorijskega dela. Za Visoko šolo je bistvena kvaliteta izvajanja programa in množičnost študija Zdravstvev nege na eni lokaciji to vsekakor onemogoča: porazdelitev študija na manjše skupine ter dodatno pedagoško osebje ob že usposobljenih visoko strokovnih predavateljih je način, da se ohrani kvalitet študija ob dodatnem vpisu.

Srečanja so se udelžili tudi dekanja VŠZI, doc. dr. Nadja Plazar; prodekan VŠZI g. Černe; g. Mirko Brulc, župan Mestne občine Nova Gorica; Martin Šinigoj, dr. med., spec. interne medicine, strokovni direktor bolnišnice Franca Derganca Nova Gorica; mag. Vasja Klavora, podpredsednik Državnega zbora RS; g. Dragan Valenčič, župan Občine Šempeter Vrtojba; doc. dr. Andrej Brodnik, prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem, ki so pozdravili pričetek delovanja dislocirane enote Visoke šole za zdravstvo v Novi Gorici.Študenti prve generaciji VŠZI v Novi Gorici na kabinetnih vajah v bolnišnici Franca Derganca v Šempetru pri Gorici

< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG