menu
poklici prihodnosti
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila akreditirana na predlog inštituta INTEA na Svetu za visoko šolstvo v petek 9.6.2006. VIRS Primorske skupaj z Mestno občino Nova Gorica sodeluje pri postopkih ustanavljanja fakultete in koordinira aktivnosti, ki so potrebne za njen zagon in delovanje. Goriška se namreč intenzivno razvija v prepoznavno študijsko središče in do sedaj je bilo področje družboslovja nekoliko zapostavljeno. Poudariti je potrebno, da se na fakulteti razvijajo taki programi, ki bodo diplomantom omogočili zaposlitev;torej gre za programe, ki jih tako na goriškem, v Sloveniji in Evropi potrebujemo, na to nakazuje tudi samo ime fakultete.

Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, kjer bodo potekala tudi predavanja. V naslednjih tednih bo fakulteta izpeljala vse formalne postopke:od registracije na sodišču, imenovanje v.d. dekana, konstituiranje senata in nato imenovanje dekana. Vpis prvih študentov je predviden v šolskem letu 2007-08. Trenutno je v pripravi več programov prve in druge stopnje, v vlogi za akreditacijo fakultete pa sta bila predstavljena dva programa in sicer, univerzitetni program prve stopnje Uporabne družbene študije ter magistrski program druge stopnje Medkulturni menedžment. Kot rečeno pripravlja fakulteta še druge programe, ki bodo vloženi v postopek akreditacije že v letošnjem letu.

Obširna predstavitev nove fakulteta v Novi Gorici ter njenih programov bo v oktobru tega leta.


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG