menu
poklici prihodnosti
Predstavitev rezultatov skupne raziskave Fakultete za socialno delo in VIRSa Primorske


V sredo, dne 3.5.2006 ob 12.30 uri je v prostorih sejne sobe Gospodarske zbornice Območne zbornice za severno Primorsko, Trg E. Kardelja 3, Nova Gorica, potekala novinarska konferenca na kateri so bili predstavljeni rezultati skupne raziskave Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani ter VIRSa Primorske z naslovom Ocena potreb po socialno – zdravstvenih storitvah in možnosti oblikovanja študijskih programov na Goriškem ter nadaljnji načrti v zvezi z rezultati analize. Predstavitve so se udeležili dekan Fakultete za socialno delo prof. dr. Vito Flaker, direktorica Centra za socialno delo Nova Gorica ga. Ivanka Drnovšček, mag. Tanja Cizelj iz CSD Nova Gorica, župan MONG g. Mirko Brulc, direktor VIRS Primorske mag. Uroš Saksida ter dr. Leonida Kobal, raziskovalka na Fakulteti za socialno delo.

Rezultati raziskave so pokazali, da bi strokovni delavci potrebovali dodatna izobraževanja oziroma specialistični študij, ki bi študente usposobil za zmajševanje stigmatizacije določenih družbenih skupin. Obenem pa ponujal znanje o tem, kako prepoznati potrebe uporabnikov socialnih storitev, denimo odvisnikov od drog, iger na srečo, ljudi s posebnimi potrebami. Pa tudi o tem, kako na podlagi njihovih potreb načrtovatim nove programe.

Direktor VIRS Primorske Uroš Saksida je poudaril, da naj bi zato v prihodnjem študijskem letu, regiji ponudili dva podipolomska specialistična študijska programa, in sicer za zmanjševanje škode z uživanjem drog (vključno z dodatnim modulom s področja odvisnosti od iger na srečo) in socialno delo z ljudmi s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2008/2009 pa načrtuje VIRS Primorske še redni dodiplomski študij, ki naj bi usposabljal za skupnostnega delavca s poudarkom na socilanem delu s starimi. V podiplomska programa naj bi vpisali največ 25 študentov, v dodiplomskega pa do 50 študentov.

< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG