menu
poklici prihodnosti
Analiza stanja s smernicami razvoja visokega šolstva v povezavi z vizijo inovativnega preboja Goriške regije
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica (skrajšano VIRS Primorske) je v sodelovanju z drugimi partnerji pripravilo Analizo stanja s smernicami razvoja visokega šolstva v povezavi z vizijo inovativnega preboja Goriške rege. Dokument predstavlja izčrpno analizo vseh področij, ki se nanašajo na razvoj visokega šolstva s poudarkom na potrebah gospodarstva po visokošolsko izobraženih kadrih. Smernice in cilji, ki so podani v dokumentu, prispevajo k uresničevanju vizije razvoja Goriške regije na gospodarskem področju, in sicer s prispevkom, ki ga lahko pri uresničevanju te vizije prispeva terciarno izobraževanje.

Več:  Analiza stanja s smernicami razvoja visokega šolstva v povezavi z vizijo inovativnega preboja Goriške regije.

< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG