menu
poklici prihodnosti
Podelitev indeksov študentom prvega letnika izrednega visokošolskega strokovnega študija strojništva v Novi Gorici
     


Da bi gospodarstvu regije pomagali pridobiti prepotreben kader na področju strojništva in tako tudi spodbudili inovativnost v podjetjih, ki se srečujejo z globalizacijo proizvodnje in storitev, se je VIRS Primorske povezal s Fakulteto za strojništvo in se dogovoril za izvajanje izrednega visokošolskega strokovnega študija strojništva v dislocirani enoti v Novi Gorici že v štud. letu 2005/2006.

Tako se je v prvi letnik visokošolskega študija strojništva v Novi Gorici v šolskem letu 2005-06  vpisalo 40 študentov. Indekse je novim študentom podelil prodekan za pedagoško delo Fakultete za strojništvo prof.dr. Janez Kramar v četrtek dne 20.10.2005. Predavanja so študentje pričeli obiskovati  že naslednji teden. Približanje izvajanja študija uporabnikom v regiji bo prispevalo k tesnejši integraciji in usklajenosti strokovnega znanja pridobljenega tekom študija s potrebami gospodarstva, saj bo predmetnik v dogovoru s študenti prilagojen regijskim podjetjem. S tem bodo imeli diplomanti po končanju študija še dodatno prednost, saj bo njihovo na novo pridobljeno znanje skladno z zahtevami podjetij.


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG