menu
poklici prihodnosti
Okrogla miza na temo Razvoja visokega šolstva ob soočenje nacionalnih gospodarstev z globalizacijo proizvodnje in storitev

Okroglo mizo ste organizirala v okviru 8. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'05 VIRS Primorske  in Slovensko društvo Informatika - Sekcija za operacijske raziskave (SDI-SOR). Več o obeh ustanovah dobite na naslovih: http://www.virs-primorske.si in http://www.drustvo-informatika.si/sekcije/sor/index.jsp.
Visokošolski prostor v Sloveniji kot tudi v Evropi je v zadnjem času deležen hitrih in pomembnih institucionalnih sprememb, ravno tako pa se vedno bolj poudarja pomen povezovanja visokega šolstva, raziskovanja ter gospodarstva. V tej luči so na okrogli mizi najodgovornejši  strokovnjaki in poznavalci področij visokega šolstva, znanosti ter gospodarstva razpravljali predvsem o enotnem evropskem visokošolskem prostoru, novem nacionalnem programu razvoja visokega šolstva, o strategiji razvoja visokega šolstva s strani države ter pomenu povezovanja visokega šolstva in gospodarstva tako na državnem kot tudi regionalnem nivoju.
V uvodnih referatih so podali svoje poglede na posamezne teme sledeči gostje:
•     državni sekretar dr. Janez Možina: prioritete vlade na področju razvoja visokega šolstva,
•     predsednik Sveta RS za visoko šolstvo dr. Peter Jambrek: nov nacionalni program razvoja visokega šolstva,
•     direktor Inštituta Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič: povezovanje znanstveno-raziskovalnega dela na inštitutih z gospodarstvom,
•     predsednik uprave podjetja Iskra avtoelektrika d.d. g. Aleš Nemec: pomen povezovanja visokošolskega izobraževanja ter znanstveno-raziskovalnega dela s podjetji, ki se soočajo z globalno konkurenco,
•     predsednik uprave podjetja HIT d.d. g. Branko Tomažič: podpora visokošolskemu izobraževanju s strani podjetij s ciljem nastanka ustreznega visokošolskega okolja na Goriškem kot podporni dejavnosti globalizacije proizvodnje in storitev.

Nato so podali svoje poglede in mnenja glede obravnavne tematike ostali vabljeni gostje:
-prorektorji Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem,
-dekani članic univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ter drugih institucij s področja visokega šolstva ter znanosti,
-direktorji podjetij s področja goriške in predstavniki lokalne skupnosti,
-predstavniki študentov.


< nazaj na prejšnjo vsebino
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG