menu
poklici prihodnosti
Kdo ima korist od zaposlovanja?
To je eno od vprašanj, ki si jih ne zastavljamo pogosto, zato tudi odgovor nanj ni preprost in samoumeven. A moramo se zavedati, da je zaposlovanje dogovor, v katerem pridobita obe strani – delavec in delodajalec. Precej jasno je, kaj pridobi delavec (plačo, pravico do dopusta, bolniške odsotnosti ipd.) in mnogim se zdi, da je popolnoma nepotrebno, da bi se ukvarjali s koristmi, ki jih ima delodajalec od zaposlovanja.

A moramo se zavedati nekaj dejstev, ki bi jih moral poznati vsak iskalec zaposlitve, če želi biti uspešen pri svojem iskanju:
  • delodajalec ima od zaposlovanja korist; stroški ki jih ima z zaposlovanjem, morajo biti manjši od prihodkov, ki jih delavčevo delo prinaša. Če temu ne bi bilo tako, do zaposlovanja ne bi prišlo;

  • kadar delodajalec jasno vidi lastno korist od zaposlovanja, je pripravljen zaposlovati;

  • če iskalec svojo argumentacijo zaposlitve usmeri na koristi delodajalca, ima bistveno več možnosti za uspeh.


To seveda ne pomeni, da koristi za delavca niso pomembne. Seveda je pomembno, da je plačilo primerno delu, da so delovni pogoji primerni ter da delavec dobi, kar mu po zakonu pripada. Vendar se je treba zavedati, da o zaposlovanju odloča delodajalec in ta se bo za to odločil samo, če v tem vidi svojo korist. Pameten iskalec se temu prilagodi.

Pri komuniciranju z delodajalci vedno izpostavljajte koristi, ki jih bodo imeli, če vas zaposlijo. Ko boste na tak način dvignili svojo vrednost v njihovih očeh, bodo pripravljeni plačati bistveno višjo ceno te koristi. Na tak način pravzaprav izboljšujete svoja pogajalska izhodišča. Tovrstno razmišljanje pri mnogih iskalcih pomeni tektonski premik: izjemno težko se je osredotočiti na koristi delodajalca, ko vas okoliščine (npr. nenadna brezposelnost) silijo, da razmišljate predvsem o sebi. A ker je delodajalec tisti, ki odloča, in ker mora svojo odločitev upravičiti tako pri sebi kot pri svojih nadrejenih in lastnikih, mu s takim pristopom olajšate delo – to pa pomeni, da ga boste v nadaljevanju olajšali tudi sebi.

Več o iskanju zaposlitve si lahko preberete v novem priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev. Več na www.Mojedelo.com.

Gorazd Prah za Mojedelo.com
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG