menu
poklici prihodnosti
Profil: Davčni svetovalec
Poklic davčnega svetovalca je bil pri nas do sedaj nekoliko nerazumljivo zapostavljen, je pa eden od najbolj perspektivnih ekonomsko-pravnih poklicev prihodnosti. Če se vam zdi, da je delo v računovodstvu za vas preveč monotono, delo terenskega finančnega svetovalca preveč stresno, hkrati pa vam preučevanje zakonodaje ni nikoli delalo preglavic, bi bila izbira poklica davčnega svetovalca lahko prava rešitev za vas.

Delo

Davčni svetovalec posameznikom in podjetjem svetuje pri vprašanjih o davkih. Preuči strankino denarno stanje, izračuna davčno stopnjo in poskuša najti zakonite poti za znižanje obdavčitve. Pripravi povračilo davkov in v imenu stranke sodeluje z davčno upravo.

Dejavnost davčnega svetovalca torej še zdaleč ni samo to, da za davčne zavezance sestavlja vsakoleten formular o prijavljenih dohodkih. Davčni svetovalec informira svojo stranko ali delodajalca o njegovih pravicah in dolžnostih. Seznani ga z zakonskimi predpisi, ki se nanašajo na njegov primer in napravi verjetnostni proračun ter obračun za to, da stranka pozneje ne bo doživela »neljubih presenečenj«. Njegovi nasveti se lahko razširijo na vse dajatve: dohodek, socialno zavarovanje, carinske pristojbine in različne takse.

Zakaj mislite, da Bill Gates vsako leto namenja na desetine milijonov dolarjev za dobrodelne namene? Zato ker so njegovi davčni svetovalci in pravniki ugotovili, da na tak denar prihrani določen del premoženja, ki bi drugače odšlo za davke državi.

Priložnost

Davčnih svetovalcev ni veliko, saj njihovo delo zahteva veliko izkustvo in nenehno izobraževanje - ta funkcija jim nalaga stalno informiranje o davčnih predpisih, ki se neprestano spreminjajo. Delati z davki pomeni tesno sodelovati z različnimi vrstami in oblikami podjetij, razumeti njihovo poslovanje in ustvarjati specifične rešitve, ki zadovoljujejo njihove potrebe. Poklic je naporen, vendar zagotovo zanimiv in raziskovalen.

Izobrazba

Najbolj primerna izobrazba za poklic davčnega svetovalca je najmanj univerzitetna diploma iz ekonomske smeri ali prava.

Delovne izkušnje

Da postanete pravi strokovnjak iz davčnega področja, potrebujete čim več delovnih izkušenj z opravljanjem del, ki se neposredno ali posredno navezujejo na to področje npr. davčni asistent, računovodja, revizor, finančno-premoženjski svetovalec… Vzporedno s tem se morate nenehno usposabljati in izobraževati ter opraviti profesionalne izpite.

Sposobnosti

Ker je poklic mešanica med pisarniškim in delom s strankami so potrebne tako močne analitične sposobnosti in logično razmišljanje kot tudi komunikacijske veščine, sposobnosti timskega dela (s strankami, s sodelavci, z državnimi uslužbenci itn.) ter projektno naravnanost. Seveda je podlaga vsemu temu vaše znanje.

Znanja

Temeljito poznavanje davčne zakonodaje je ključno. Poleg tega morate zelo dobro poznati značilnosti in posebnosti gospodarskih panog, iz katerih izhajajo podjetja oz. organizacije, ki so vaše stranke.

Če se boste ukvarjali bolj z posrednimi davki, boste gr adili vašo lastno mrežo strank in postali utrjen kontakt strank z vsemi njihovimi pooblastili. Imeli boste veliko posla s svetovalnim delom, vključno z revidiranjem strankinih možnosti obračunavanja DDV-ja, sodelovali s Sektorjem za davčni in carinski sistem in ponujali strateške nasvete strankam, ki želijo začeti nove podjetniške zamisli. Medtem ko boste prvenstveno delali z DDV, se boste lahko srečali tudi s posrednimi davki kot so uvozne carine, trošarine in davki od prometa zavarovalnih poslov.

Jeziki

Poleg domače knjigovodske in pravne pismenosti, boste morali, v kolikor se boste ukvarjali z mednarodnimi podjetji in mednarodnimi trgi, aktivno govoriti in pisati čim več svetovnih jezikov, seveda tudi v tehničnem znanju.

Prednosti:
+ temeljito poznavanje poslovanja podjetij,
+ možen visok zaslužek,
+ izkušnje in reference.

Slabosti:
- dolg delovni čas,
- terensko delo/odsotnost od družine,
- nenehno je potrebno biti »na tekočem« s spremembami na davčnem področju.

Pridobljena znanja

Ne glede na to ali boste neodvisen davčni svetovalec z lastno pisarno ali pa boste zaposleni pri velikem podjetju, boste postali glavni kontakt za vašo skupino strank, odgovorni boste za upravljanje projektnih nalog v partnerstvu z vašimi strankami in boste nadaljnje razvijali vaše tehnične sposobnosti.

Preko vašega dela z davki boste lahko:
  • Pripravili davčne napovedi v objavljenih finančnih poročilih za različne vrste organizacij, od majhnih podjetij pa vse do večjih multinacionalk.

  • Svetovali glede računovodskih postopkov in razkritja transakcij v bilancah.

  • Pripravili in svetovali strankam o davčni dokumentaciji, vključno z davčnimi izračuni in obrazci za dohodkovna pooblastila za določene transakcije.

  • Raziskovali in svetovati ustrezne rešitve za izboljšavo davčnih strategij vaših strank.

  • Pridobivali poglobljena znanja o različnih vrstah gospodarskih panog.

  • Svetovali strankam glede njihovih zapletenih davčnih in finančnih problemov – od možnih davčnih posledic predlagane reogranizacije podjetja ali skupine podjetij do optimiranja davčnih izgub znotraj podjetja ali skupine podjetij.

  • Pridobili specialne tehnične veščine na področjih kot so DDV, mednarodni davki, davki na kapitalske dobičke, transferna plačila, davčne olajšave glede na namen porabe sredstev itn.

  • Posebej specializirali na točno določeno področje.

  • Dobili boste »žilico« za razvoj novih poslovnih priložnosti, pridobivali nove stranke in posle, širili vašo mrežo poznanstev, dosegali priznanja za svoje dosežke, pridobili spoštovanje od stroke in gospodarstvenikov ter povečali vašo prepoznavnost.


Ekipa Mojedelo.com
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG