menu
poklici prihodnosti
»Bi delali od doma?«
Gospodarska kriza v svetu in pri nas za seboj ni pustila le brezposelnosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postati fleksibilnejši. Ena od aktualnih oblik dela, ki kaže na povečano fleksibilnost, je e-delo.

E-delo je oblika delovnega razmerja, ki ni opredeljena na lokacijo, torej na delo na sedežu podjetja. Na to vrsto dela je vplivalo več različnih pogojev: razvoj novih tehnologij, generacija Y, nova delovna mesta, prostorske stiske v podjetjih, individualni pristopi k delu,… dotika pa se tudi recesije in trenutnega stanja na trgu dela. V preteklosti so to obliko dela uporabljala predvsem najbolj razvita podjetja, večina pa je

še vedno tradicionalno želela ljudi na »enem kupu«. V krizi pa se opažajo spremembe, namreč podjetja iščejo tudi bolj fleksibilne kandidate, ki bi pogodbeno opravljali svoje naloge na domu, v podjetje pa bi prišli le na sestanek ali na določen dan in predstavili svoje dosežke.

Lahko bi rekli, da so s tega stališča kandidati bili in so veliko bolj fleksibilni, kot pa podjetja. »Če želite, lahko delam v podjetju, če nimate opreme zame, lahko brez problema delam doma«. Takšna oblika hkrati prihrani marsikateri strošek. Poleg tega v tem procesu ni tako pomemben sam proces dela, ampak rezultat – uspešno opravljeno delo za katerega sem bil zadolžen.

Je te vrste delo dobro ali ne?

V Sloveniji se kar precej del izvaja doma: administratorji in IT-jevci, programerji, lektorji, prevajalci, pač dela, kjer šteje rezultat in točnost (torej, da je delo opravljeno v roku), ni pa pomembno, kdaj delavec to dela (ponoči, dopoldne, popoldne,…). Prednosti takšnega dela so več kot očitne: delavec opravlja delo na lokaciji, ki mu je ljuba (doma,…) in se tam dobro počuti, je družini prijazno, saj se prihrani veliko časa, rezultati so po navadi še boljši, kot če bi delo opravljali na delovnem mestu.

Raziskave v svetu so pokazale, da je veliko menedžerjev dvomilo v primernost takšnega dela, saj so imeli predsodke predvsem zaradi težav, ki bi nastale z vodenjem večje skupine ljudi, v kateri bi vsak posameznik delal doma. Vendar so ugotovili, da dobra in jasna komunikacija presega te težave in da ima takšno delo veliko več prednosti kot slabosti. Posameznikom se je zadovoljstvo zaradi dela povečalo, zmanjšal se je stres, povečala se je motivacija za delo, komunikacija se je še izboljšala,…

Negativna stran, ki so jo izpostavljali predvsem tradicionalni nasprotniki e-dela je, da se posamezniki ne bodo strokovno razvijali, da med sodelavci ne bo več kolegialnosti in da bodo zaradi pomanjkanja nadzora delo opravljali slabše. Vse te negativne strani so bile hitro pozabljene, saj so se izkazale za lase privlečene trditve, ki so jih potencirali predvsem tisti, ki niso želeli razpustiti svojega tima izpred oči. E-delo ima tudi pozitivne strani neposredno za podjetje: prihranki pri gorivu, času in ostalih stroških, produktivnost po navadi še zraste, zmanjša se absentizem in v podjetjih je manj odpovedi.
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG