menu
poklici prihodnosti
Trg zaposlitev vs. trg del
Trg zaposlitev vs. trg del

Na trg dela smo se navadili gledati kot na »trg delovnih razmerij«, torej trg zaposlitev. Slovenska zakonodaja (Zakon o delovnih razmerjih), pa tudi večina zakonodaj drugih držav sem šteje pogodbe za nedoločen ali določen čas, kjer se »delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca«.

Če pazljivo preberete Zakon o delovnih razmerjih, ta precej oblik plačanega dela ne šteje kot zaposlitve. Dela prek avtorskih in podjemnih pogodb, študentsko delo, medsosedska pomoč, opravljanje dela kot podjetnik, študentsko delo in ne nazadnje tudi prostovoljno ter humanitarno delo ne spadajo sem. Toda pri iskanju dela moramo nanje gledati enako kot na zaposlitve:

  • ker izhajajo iz istih potreb delodajalcev in kandidatov za delo,


  • ker so pogosto začetna točka, iz katere sčasoma nastane zaposlitev,


  • ker gre ravno tako za razmerje med nekom, ki želi delo, in nekom, ki delo zagotavlja,


  • ker so argumenti in trud, ki jih mora iskalec vložiti v pridobitev dela (ali pa delodajalec, da dobi delavca), praktično enaki, kot če bi šlo za pravo zaposlitev,


  • in, ne nazadnje, ker s trditvijo, da tovrstna dela ne sodijo v isti koš z zaposlitvami, najbolj škodimo prav pravicam tistih, ki taka dela opravljajo.


Na trg dela torej gledamo široko kot na paleto potreb potencialnih delodajalcev in iskalcev dela. V njenem središču je zadovoljevanje potrebe delodajalca po opravljenem delu; delodajalci so pripravljeni plačati v zameno za dodano vrednost, ki jo bo prinesel delavec. Njihove potrebe so izjemno raznolike, prav tako nagrade, ki jih za to ponujajo. Vedno pa gre za to, da delodajalci plačujejo posameznikom, da namesto njih opravijo njihovo delo. Metode iskanja dela ali zaposlitve,kot jih predstavljamo v tej knjigi, so, ne glede na obliko pogodbe o delu, enake. V osnovi se torej tehnike iskanja študentskega dela ne razlikujejo od iskanja redne zaposlitve za nedoločen čas.

Vidni vs. nevidni trg dela

Še en način gledanja na trg dela obstaja. So potrebe po delu jasno in javno vidne ali pa morda te informacije niso javno in enostavno dostopne? Mnogi, predvsem nezadovoljni iskalci pogosto omenjajo, da je bilo objavljeno prosto delovno mesto zasedeno že isti dan, ko je bilo javno objavljeno; govorijo o »zvezah in poznanstvih« in se pogosto počutijo ogoljufane, če se jim zgodi kaj takega.

Že nekaj let izobražujemo iskalce dela, da je skriti trg dela prisoten. Ne zato, ker bi obstajala zarota ali pa krog delovnih mest, »rezerviranih za izbrance«, temveč zato, ker so potrebe delodajalcev in možne oblike sodelovanja tako raznolike. Drug razlog je način, kako se v podjetju oblikuje potreba po delu, ki ga pregled nad vsemi potrebami po delu; nemogoče je zahtevati, da se za vsako opravljeno delo izvaja javni natečaj. Mnogi zaposlijo ljudi, ki jih poznajo; v Sloveniji je npr. izjemno visok odstotek družinskih podjetij, za katera je logično, da zaposlijo družinske člane. Pogosto do zaposlovanja pride samo v primeru, če delodajalec pride v stik z osebo, ki bi lahko opravljala določeno delo (npr. nov projekt) in morda pred tem sploh ne pomisli, da bi lahko za rešitev svojega problema najel delavca.

Tako kot vsakdo pri nakupih se delodajalci odločajo na podlagi osebnih priporočil in skušajo zaposlovati tako, da to čim manj moti delovni proces v podjetju. Če lahko delavca dobijo brez javnega natečaja, bodo to storili, četudi le zato, da se izognejo napornemu, dragemu, zamudnemu in tveganemu procesu iskanja delavca z oglasom.

V nasprotju s splošnim prepričanjem torej večina informacij o prostih delovnih mestih ni javno dostopnih, prej nasprotno: informacije o prostih delovnih mestih so javno dostopne samo takrat, ko se podjetje odloči, da bo objavilo oglas oz. kako drugače promoviralo svojo potrebo. Zato lahko mirno trdimo, da 80 odstotkov prostih del ne bo nikoli javno objavljenih!

Več o iskanju zaposlitve si lahko preberete v novem priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev. Več na www.Mojedelo.com.

Gorazd Prah za Mojedelo.com
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG