menu
poklici prihodnosti
Iskalci zaposlitve: poiščite mejo med vztrajnostjo in nadležnostjo
Navdušenje lahko hitro preskoči v nadležnost. Še posebej pri zaposlovanju. Prvi klic v podjetje je lahko simpatičen, v kadroviku vzbudi navdušenje, ima občutek, da vas delovno mesto zares zanima. Klic naslednji dan pa ga lahko razdraži, dobi občutek da ste obupani in da nimate kaj početi. Obstaja tanka meja med navdušenjem in nadležnostjo. Za iskalce zaposlitve je lahko to nevarno, saj s svojo željo po povratni informaciji razdražijo osebo, ki bo o zaposlitvi odločala.

Ko govorimo o iskanju zaposlitve moramo vsekakor govoriti tudi o vztrajnosti in vsiljivosti. Ali ta meja sploh obstaja? Odgovor se največkrat skriva v tipu delovnega mesta, ki ga ţelite zapolniti. Nekateri poklici od vas zahtevajo, da ste vztrajni in ne popustite, pri drugih pa to ni potrebno.

Vzemimo namišljeno iskalko zaposlitve v Sloveniji z imenom Ana, ki je prodajala farmacevtske izdelke v lekarni, sedaj pa ţeli svojo karierno pot obrniti in nadaljevati na področju prodaje medicinskih pripomočkov zdravstvenemu osebju. Zdi se, da bo njen prehod z enega delovnega mesta na drugega enostaven, a zaposlovalci od svojega zaposlenega trţnega osebja potrebujejo specifične izkušnje s področja industrije prav tako pa tudi mehke veščine. Ana je ţe od aprila intenzivno iskala novo zaposlitev, a je kljub intenzivnemu iskanu ni dobila do prejšnjega tedna.

Nedavno je dobila informacije, da neko podjetje išče prodajnega svetovalca na področju prodaje medicinskih pripomočkov. Poslala je svoj ţivljenjepis. Nanj kar tri tedne ni dobila nobenega odgovora, niti informacije ali je ţivljenjepis bil dostavljen do osebe, odgovorne za razpisano delovno mesto. Po treh tednih je poklicala v podjetje, ki je iskalo novega sodelavca in pustila več krajših sporočil na telefonskem odzivniku. In nič.

Ker je imela občutek, da bi ji bilo to delovno mesto všeč, o podjetju pa je imela zelo pozitivno mnenje, se je odločila, da še osebno preveri, kje se je njena prošnja za delo ustavila. Z mislijo na profesionalen odnos je pristopila do vodje trţenja. Predstavila se je in mu povedala, da jo zanima razpisano delovno mesto. Svojih sporočil in poslanega ţivljenjepisa ni ţelela omeniti. Šele ko je zapuščala parkirišče, se je zavedla, da mogoče to ni bila ravno najboljša manira, da je direktno pristopila in zmotila vodjo trţenja pri svojem delu. Bi mu morala povedati, da se je na to delovno mesto ţe prijavila?

V drugem krogu razgovorov je vodji le povedala, da je večkrat klicala v podjetje, poslala prošnjo in odziva do danes ni prejela. Takrat pa presenečenje: vodja trţenja je bil navdušen nad njeno vztrajnostjo in bolj agresivnim pristopom. Takšen prodajni kader potrebujemo! Ţal se je kadrovica poškodovala in bila odsotna z delovnega mesta, oseba, ki jo je nadomeščala, pa je opravljala le najnujnejša dela. In Anina prošnja je čakala neodprta na vrnitev kadrovice.

Kadar podjetje išče prodajno osebje, potrebuje ljudi, ki so pronicljivi in vztrajni in to seveda lahko tudi dokaţejo. Večkrat pa lahko takšne ljudi hitro uvrstimo v koš »nadleţneţev«.

To je v naši naravi. Če v ljudi drezaš, se bodo vznemirili. Zato je potrebno presoditi, kje je meja in pri katerih ljudeh lahko storiš korak naprej. Po nekaj tednih čakanja na odgovor, ni kratko sporočilo na telefonskem odzivniku nikoli odveč. Zato nikar ne vrzite puške v koruzo.

Osebnostna karakteristika, kot jo ima Ana, ki tišine ne razume kot zavrnitve, je še posebej uporabna za prodajno osebje. »To je izziv«, sama pripoveduje in dodaja: »ljudje prehitro obupamo in ne pokaţemo tistega pravega interesa in strasti do stvari, ki jih ţelimo.« A Ana je prepričana: » Če ne bi obiskala podjetja, bi še danes iskala svojo novo zaposlitev.« Ne le agresivno trţenje, pač pa tudi osebni kontakt in ponavljanje svojih trditev lahko odločilno vplivata na vašo zaposlitev.

Ana je le eden izmed primerov iskanja zaposlitve, kjer je vztrajnost bila poplačana. V Sloveniji se vseprevečkrat dogaja, da iskalci zaposlitve nekaj mesecev po prijavi na razisano delovno mesto dobijo odgovor, da niso bili izbrani, ali še več, ga sploh ne dobijo. In ker nihče ni rad v vlogi iskalca zaposlitve ali v stanju čakanja na odgovore, je informativen klic v podjetje o vašem statusu dobrodošel. Veliko uspeha pri iskanju zaposlitve.

Ekipa Mojedelo.com
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG