menu
poklici prihodnosti
Mentorji lahko odigrajo pomembno vlogo pri gradnji kariere
S pomočjo mentorjev se lahko dosti hitreje in bolj kakovostno izpopolnjujete na želenem področju dela. Mentor, ki spremlja in usmerja vaš poklicni razvoj, je lahko zelo koristen, saj vam lahko prihrani veliko učenja na lastnih napakah. Z mentorjem bo lahko vaš odnos aktiven (aktivno vas bo spremljal in usmerjal) ali pasiven (mentorja boste spremljali pri njegovem delu in ravnanju).

Mentorja si boste izbrali, ko boste v zaključku študija pisali diplomsko nalogo, vaši profesorji in/ali asistenti predmetov pa bodo, denimo, opravljali mentorstvo nad vami, ko boste izdelovali daljše seminarske naloge, raziskovalne naloge ali pripravljali predstavitve. Pomembnejše je, da pridobite mentorje pri vaših delih prek študentskega servisa in pri vstopu v pravi svet dela. Na primer delali boste pripravništvo za nabavnega referenta in mentor, ki bo vodja nabave, vas bo učil, nadzoroval vaše delo in vas usmerjal k napredku in izpopolnjevanju. Izbira mentorja je lahko podobna izbiri partnerja – z njim boste lahko preživeli veliko časa, morali mu boste zaupati, s svojim delom in mišljenjem bo vplival na vaš način mišljenja in dela.

Pazljivo pri izbiri mentorja

Koga bi izbrali za mentorja? Pomislite, na katerih področjih se želite izboljšati. Katera znanja, veščine želite doseči? Potem se vprašajte, katere osebe so na teh področjih uspešne. Ko najdete osebo, za katero lahko rečete, da želite tak uspeh ali znanje in izkušnje, kot jih ima ona, potem ste našli osebo, ki bi lahko bila vaš mentor.

Pri izbiri mentorja bodite pozorni, da bo eden vodilnih strokovnjakov na vašem področju, bo pripravljen investirati svoj čas v vas in da bo imel znanja, ki jih želite osvojiti.

Zakaj bi mentor vlagal čas v vas?

Mnogo uspešnih strokovnjakov se zaveda, da je delitev znanja eden izmed načinov ustvarjanja močne mreže kontaktov. Kajti z osebami, ki jim pomagajo z izobraževanjem in odpiranjem novih vrat in novih priložnosti, povečujejo svoj vpliv v družbi in promovirajo svoje ideje ter zamisli. Če ste, denimo, nadebuden borzni špekulant, poznate pa izkušenega in priznanega borznega posrednika, po katerem se zgledujete, se boste od njega lahko veliko naučili, če vam bo dajal koristne nasvete in namige za trgovanje na borzi.

Oseba, ki naj bi bila vaš mentor, pogosto ne bo imela časa, da bi se ukvarjala z ljudmi, ki niso dovolj predane in osredotočene na doseganje svojih delovnih ciljev. Od vas torej pričakuje, da znate ceniti prejeto znanje in izkušnje (ste mu zaradi tega hvaležni) ter ga boste koristno uporabili. Mentor vam bo tem bolj pomagal, čim bolj bo v vas prepoznal potencial za razvoj v dobrega strokovnjaka in tesnega sodelavca, na katerega bo lahko v bodoče računal.

Vaš mentor vam lahko pomaga do želenega delovnega mesta

Vaš mentor bo zelo verjetno povezan z različnimi podjetji in uspešnimi osebami. Lahko vam bo pomagal do delovnega mesta v svojem podjetju ali vas priporočil kakšni drugi osebi ali podjetju. Če ste prejeli od mentorja veliko pomoči, se morate zavedati, da boste morali nekoč tudi vi to pomoč vrniti. Mogoče boste o določenih zadevah vedeli manj od mentorja, lahko pa mu boste pomagali na drugih področjih, kjer boste dobro podkovani.

Mentor vam daje usmeritve za kariero in vam lahko prihrani veliko učenja na lastnih napakah. Nauči vas lahko tudi nekatere poklicne »trike«, ki bi jih drugače lahko spregledali.

(Aleš Zaletel, Damjan Palčič)
24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG