menu
poklici prihodnosti
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Vsebina: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je mlada in ambiciozna fakulteta, ki svoje programe – dodiplomska programa Socialni menedžment  in Uporabne družbene študije, dva podiplomske magistrska študijska programa Medkulturni menedžment in Socialni menedžment ter doktorski študijski program Sociologija – oblikuje in usmerja v prihodnost, njen vrhunski interdisciplinaren študij pa zagotavlja pridobitev uporabnega družboslovnega znanja. V študijskem letu 2012/2013 se bosta začela izvajati tudi dva nova študijska programa in sicer visokošolski in magistrski študijski program Psihosocialna pomoč.
Sedež fakultete se nahaja v centru Nove Gorice, študijske obveznosti pa se izvajajo tudi v njenih študijskih centrih v Novem mestu in Ljubljani.

Spletna stran: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici


Stavba, pisarne, predavalnice:

24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
Obvestila
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG