menu
poklici prihodnosti
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica, skrajšano VIRS Primorske, je zavod, ki so ga z namenom pospeševanja razvoja visokošolske in raziskovalne dejavnosti na Goriškem ustanovila večja podjetja in občine. VIRS Primorske si prizadeva na Goriškem oblikovati utrjen in prepoznaven visokošolski prostor, ki se s ponudbo ustreznih in raznolikih programov v regiji odziva na potrebe in izzive tako gospodarstva kot tudi širšega družbenega okolja. Tak prostor pa lahko vzpostavimo tako, da poleg že obstoječih visokošolskih programov in ustanov v regiji, oblikujemo in izvajamo nove programe, ki izobražujejo za deficitarne,  perspektivne ter zanimive poklice. Po podatkih švicarskega inštituta Prognos ter ameriškega Career planerja je poklic pravnika v Evropski uniji in ZDA eden od perspektivnejših poklicev (poleg poklicev s področja tehnike, zdravstva ter poučevanja). Tako smo se v želji po spodbujanju razvoja sodobnega in mednarodno primerljivega študija prava v skladu z usmeritvami Evropske unije ter zavedajoč se pomena pravne izobrazbe in pravnega znanja za razvoj slovenskega gospdarstva in regije, povezali z novo pravno fakulteto in podprli prenos njene dejavnosti v Novo Gorico. Evropska pravna fakulteta s sedežem v Novi Gorici je tako že v šolskem letu 2006-07 pričela z izvajanjem rednega triletnega univerzitetnega študija prava. Pridobivanje pravnega znanja, ki bo naravnano k prenosu znanstvenih spoznanj v prakso, bo vsekakor prispevalo tudi h krepitvi mednarodne prepoznavnosti Nove Gorice in Goriške ter razvoju regijskega gospodarstva, ki se srečuje z vse večjimi izzivi na globalnih trgih. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici bo s svojimi programi in raziskovalnim delom v regijo privabila tako študente iz celotne Slovenije, zamejstva ter Evrope, kot tudi vrhunske domače in tuje profesorje ter druge pravne strokovnjake. S tem bo prispevala k še hitrejšemu razvoju Nove Gorice in Goriške kot visokošolskega in univerzitetnega središča, za kar si z uresničevanjem svojega poslanstva prizadeva VIRS Primorske.

Za vse informacije v zvezi z Evropsko pravno fakulteto se lahko obrnete tudi na VIRS Primorske, tel. št.. 053330920, mail: teja.valencic@virs-primorske.si oz. na spletno stran Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, www.evro-pf.si

Predavalnice v novih prostorih EDA centra (velika poslovna stavba sredi Nove Gorice, Delpinova 18B, I. nadstropje):


24.03. 37. Business Meetups Nova Gorica
06.03. Roadshow Nova Gorica
09.12. 34. Business Meetups Nova Gorica
arhiv novic
Obvestila
novice kariernega centra
20.11. 13. Business Meetups Nova Gorica
16.06. 10. Business Meetups Nova Gorica,
11.06. Prva poletna šola za vse študente VIRS Primorske
arhiv novic
VIRS kot partner
SSN
Eurocampus
CUG